nlende

Omwille van het plezier aan de sport

Het plezier beleven aan sporten en een maximale veiligheid op de piste voor iedere deelnemers, werkt alleen als iedereen op de juiste en eerlijke wijze met elkaar omgaat. De wereldwijd geldende regels van de FIS voor een sportief gedrag hebben tot doel ongelukken te vermijden. Elke skiër, snowboarder en langlaufer moet deze regels kennen en is verplicht ze toe te passen.

Houd rekening met andere skiërs en snowboarders:

iedereen dient zich zo te gedragen dat hij een ander niet in gevaar brengt of schade toebrengt.

 
 

Kinderen:

Kinderen dienen altijd een helm te dragen op de piste!

 
 

Inhalen:

Inhalen is aan alle kanten toegestaan: van boven of beneden, van links of rechts. De enige voorwaarde is dat het inhalen zo gebeurt dat de ingehaalde skiër of snowboarder voldoende ruimte heeft voor al zijn bewegingen.

 
 

Snelheidsbeheersing en controle over de afdaling:

Iedere skiër en snowboarder dient op zicht af te dalen. Hij dient zijn snelheid en de manier van afdalen aan te passen aan zijn kunnen en aan de omstandigheden van dat moment. Daarbij gaat het om de staat van het terrein, de sneeuwcondities, de weersomstandigheden en de drukte op de piste.

 
 

Keus van het spoor of de piste:

De achterop komende skiër of snowboarder moet zijn spoor zo kiezen, dat hij de voor hem rijdende skiër of snowboarder niet in gevaar brengt.

Invoegen:

Een skiër of snowboarder die zich weer op de piste wil begeven of een piste wil kruisen, moet zich ervan vergewissen, dat hij daarbij anderen of zichzelf niet in gevaar brengt. Dat geldt ook na iedere stop.

 
 
 
 

Opstappen, afstappen en afdalen:

Een klimmende skiër of snowboarder of een skiër of snowboarder die afstapt, mag alleen de zijkant van de afdaling (piste) gebruiken

 
 

Aanwijzingen in acht nemen:

Elke skiër en snowboarder moet aanwijzingen in acht nemen en op signalen en markeringen letten.

 
 

Hulp bij ongelukken:

Bij ongelukken is iedereen verplicht hulp te bieden.

 
 

Identificatieplicht

Iedereen, getuige of betrokkene, verantwoordelijke of niet, moet bij ongevallen zijn of haar persoonsgegevens verstrekken.

 
 

* Bron: Gedragsregels Internationale Ski Verbond,

 
 
Pistezoom
skifahrenzoom
snowboarderinnenzoom
boarderzoom