nlende

De natuur is ons kostbaarste bezit!

De Wintersport-Arena Sauerland is hét wintersportbolwerk van de Duitse middelgebergten. De veelzijdigheid, het comfort en de kwaliteit van de voorzieningen brengt vele gasten tot verbazing. Het mag echter niet ten koste gaan van het milieu. Want natuur en landschap zijn in een regio die grotendeels afhankelijk is van het toerisme, het kostbaarste bezit.

Wist u dit?

Geringer oppervlaktegebruik

Dat 90 procent van het wintersportaanbod zich concentreert in een gebied van 5 kilometer rond de Kahler Asten. En dat zelfs in dit gebied natuurliefhebbers ongerepte landschappen vinden..

Dat de kwaliteit en het comfort van de infrastructuur in de afgelopen tien jaar een geweldige sprong voorwaarts heeft gemaakt? Terwijl het totale oppervlakte land dat voor wintersport wordt gebruikt, maar marginaal is toegenomen? Met 240 hectare is dat slechts 0,2 procent van de regio Hochsauerland.

Dat de altijd vlak bij een bos gelegen pistes met hun gesloten vegetatie belangrijke voedergebieden zijn voor het wild en het voedselaanbod voor roofvogels daardoor wordt verbeterd?


Robuuste vegetatie en extensief landbouwgebruik

Dat per seizoen maximaal 50 dagen gebruik wordt gemaakt van gebieden met natuursneeuw? En dat voor besneeuwde skigebieden de maximale gebruiksduur tussen de 80 en 100 dagen ligt? Meer dan tweederde van het jaar blijven de weides ongebruikt. Ook draagt het extensieve gebruik van de weides bij tot bescherming van het milieu en het behoud van het landschap.

Dat de vegetatie in de middelgebergten veel robuuster is dan in de hooggebergten? De grotere hoeveelheid micro-organismen in de bodem en het kortere seizoen voorkomen dat door de wintersport de bodem te sterk verdicht. Door het ontbreken van extreem steile hellingen, is erosie geen onderwerp.

Dat een dik pak (kunst)sneeuw op de pistes de onderliggende vegetatie heel goed beschermt?

Dat op 60 procent van de pistes zeldzame, beschermde planten groeien? Van de planten die hier voorkomen, staat 56 procent op de rode lijst van de deelstaat Nordrhein-Westfalen. Het voorkomen van deze waardevolle vegetatie is grotendeels te danken aan het extensieve gebruik van de weides en de beschermende dikke sneeuwlaag in de winter. 


Strenge voorschriften en afwisselend landschapsbeeld

Dat de bouw van liften en besneeuwingsinstallaties en andere toepassingen in de skigebieden aan strenge regels is gebonden en streng wordt gecontroleerd? Omdat vrijwel alle pistes in beschermd natuurgebied liggen, moeten ingrepen in het landschap elders worden gecompenseerd.

Dat de weidegebieden waarop de pistes zijn gelegen, het landschap met zijn uitgestrekte donkere dennenbossen doen oplichten?